ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Gekochte goederen worden niet geretourneerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, dient uw rekening binnen 7 werkdagen te worden afgelost, of binnen de afgesproken aflostermijn(en). Het niet naleven van deze afspraak is gebonden aan een boeterente.
 • Uitrijkosten worden altijd  in rekening gebracht.
 • Bij ontvangst bent u geheel verantwoordelijk voor het controleren van de aangekochte  goederenop juistheid, beschadiging en volledigheid.
 • Indien er sprake is van een actie, zijn aankopen op huurkoop niet mogelijk.
 • Bij een actie kan er alleen contant gekocht worden (niet op rekening)
 • Installatiekosten worden apart in rekening gebracht.

GARANTIE VOORWAARDEN

 • Schade aan het product, veroorzaakt door schuld van de klant, wordt niet gedekt middels garantie.
 • Schade als gevolg van roest, water, weersomstandigheden en stroomschommelingen, worden niet gedekt middels garantie.
 • Bij het niet kunnen herstellen van het product binnen de garantieperiode, wordt het product vervangen door een nieuwe. Het uitkeren van de tegenwaarde in een geldsbedrag is niet mogelijk.
 • Indien er een onderdeel vervangen dient te worden binnen de garantieperiode, wordt dit op kosten van Protrade gedaan.
 • Uitrijkosten valt niet onder garantie. (zie algemene voorwaarden)
 • Er is geen garantie op meubels, batterijen, adapters, opladers en afstandsbediening(en).
 • Standaard is er geen garantie op beeldschermen. Dit kan echter wel gekocht worden.

OPSLAGKOSTEN

 • Gekochte goederen worden maximaal 2 maanden kosteloos opgeslagen. Na deze periode worden er opslagkosten in rekening gebracht.
 • Deze opslagkosten bedragen per maand 3% van het aankoopbedrag .

 

Frigidaire Maintenance binnen Final Website

Athletic Maintenance2